Bizkaiko Foru Aldundia

Foru Aldundia Bizkaiko exekutiboa da, bere eskumeneko eremuan bere gain hartzen baititu Bizkaiko gobernua eta administrazioa. Foru Aldundiaren burua, Ahaldun Nagusia, figura historikoa da. Bizkaiko Batzar Nagusiek hautatzen dute. Ahaldun Nagusiak berak hautatzen ditu foru diputatuak, hau da, Aldundia osatzen duten sailen zuzendariak.

Gaur egun Aldundiak honako sail hauek ditu:

Bizkaimedia deritzo Bizkaiko Foru Aldundiaren Prentsa Kabinete berriari; hiritar guztiei informazio orokorra eskaintzea eta Aldundia osatzen duten sail guztiek burutzen dituzten jarduketak ezagutzera ematea da Prentsa Kabinete berri horren xedea.

  • BFA
  • Bizkaiko Aldizkari Ofiziala
  • Bizkaia.eu