Herritarrak

Atal honetan, gure udalak herritarrei eskeintzen dizkien zerbitzuen informazio zuzena aurkeztu nahi dugu. Informazio zehatzagoa nahi izan ezkero, Zerbitzu atalera jo daiteke.

Honako hau lezamatarrekin zuzenean hartu-emanetan egoteko baliabidea izatea gustatuko litzaiguke, herritarrek web honen bidez euren ekarpenak, kezkak eta abar helarazi diezaizkiegun, baita ganerako jentearekin bat egin eta elkarren berri eukiteko bitartekoa izatea ere.

  • Txoko
  • Uribarri bannerra
  • Erreserbak Kultur Aretoa
  • Zebarri
  • Hiri antolamendua
  • Lezama Saretzen