Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Alta

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Trafikoko buruzagitzan ibilgailu baten matrikulazioa eskatzerakoan, aurretik zerga ordaindu behar da. Mota honetako izapide egiteko Aretxalde 1 helbidean dagoen Lezamako Udaletxera jo behar da, edo 94 455 60 07 telefonora deitu behar da.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Ziurtagiri bereziak
 • IAT txartela
 • Fitxa teknikoa

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua
 • Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Araua
 • Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 7/1989 Foru Araua (166 zenbakidun BAO, 1989ko uztailaren 19koa)
 • TMIZ arautzen duten udal ordenantza fiskalak

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Trafikoko buruzagitzan ibilgailu baten matrikulazioa eskatzerakoan, aurretik zerga ordaindu behar da. Mota honetako izapide egiteko Aretxalde 1 helbidean dagoen Lezamako Udaletxera jo behar da, edo 94 455 60 07 telefonora deitu behar da.